Chi tiết bài viết

Xuất Khẩu Nông Sản sạch Bơ 034, Bắp Tím Nữ Hoàng, Măng tây,hạt điều, Cafe rang nguyên hạt


 Bơ 034, Bắp Tím Nữ Hoàng, Măng tây,hạt điều, Cafe rang nguyên hạt xuất khẩu

Bưởi Da Xanh xuất khẩu 

Mứt dừa Non Bến Tre 

 Cóc thái 

Lụa Tơ tằm 

Xuất Khẩu Nông sản  sạch 

Liên hệ 093 869 1586 

Email:" info@nhavuontaigia.com

Bài viết liên quan