Chi tiết sản phẩm

Trái măng cụt xanh Đặc sản món gỏi gà măng cụt xanh


Mua Trái măng cụt xanh Đặc sản món gỏi gà măng cụt xanh - 093 869 1586

Khách có thể đặt cơm măng gọt sẵn.
- Măng xanh nguyên trái 95k/kg
- Giá cơm măng xanh là 250k/500gr 

Trái măng cụt xanh Đặc sản món gỏi gà măng cụt xanh 

XEm Them Cách chọn măng cụt làm gỏi: