Chi tiết bài viết

Nông Sản Đạ Tẻh Lâm Đồng


Nông Sản Đạ  Tẻh -Lâm Đồng

  • Bơ 034, bơ ngón tay
  • Hạt điều rang muối
  • Nếp quýt
  • Măng cụt
  • Sầu riêng
  • Bưởi da xanh
  • Mít thái
  • Bắp nữ hoàng xuất khẩu 
  • Măng Tây
  • Chanh leo 

Nông Sản sạch  - Tự nhiên  - trồng trên nền đất đỏ bazan của cao nguyên Lâm Đồng 

Liên hệ : 093 869 1586 - Nông sản Đạ  Tẻh Sạch theo mùa - Hàng xuất khẩu 

 

Bài viết liên quan